Firma Profili

     İlke bilgisayar 1997 yılında Gaziantep ' te kurulmuş olup Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, satış ve servis politikasıyla hızla büyüyerek , hizmet ağını Gaziantep dışına da hizmet vererek genişletmiştir.

     Şu anda Gaziantep , Malatya , Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerinde birçok sivil ve Resmi kurum kuruluşa satış ve servis hizmeti vermektedir.

İ L K E BİLGİSAYAR’ ın
İ L K E’leri

Firmamızın yönetici ve personelleri mesleki faaliyetlerinde aşağıdaki ilkelere uyacağını taahhüt eder.
 

1- Dürüst, adil ve güvenilir olacak, aynı vasıftaki tüm müşterilerine karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit davranacak, çalışma ve ticari ilişkilerinde ahlaki değerler doğrultusunda hareket edecektir.

2- Mesleği ile ilgili yasa, kural ve standartlara eksiksiz uyacaktır.

3- Mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanırken kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeyecektir. Başkalarına ait özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterecek; İnsanların özel yaşamına, saygınlığına ve sahiplik haklarına saygı gösterecektir.

4- Bilişim ve Bilişim teknolojisi uygulamaları hakkında toplumun aydınlanmasına ve toplumda gerekli bilincin oluşmasına katkıda bulacaktır.

5- Taahüt ettiği tüm Mal ve hizmet sözleşmelerini eksiksiz olarak yerine getirecektir.

6- Ürün ve hizmetleri konusunda müşterilerini tam ve doğru olarak bilgilendirecek, ürün ve hizmet sunumunda yasaların ve ticaretin gerektirdiği belge ve bilgilerin eksiksiz olarak karşı tarafa verilmesini sağlayacaktır.

7- Yasal ve dürüst olmayan işleri yaptığından kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla çalışmayacaktır.

8- Tüketicilere bayi kar marjını yok sayan fiyat bilgilendirmesinde bulunmayacaktır.

9- Üreticilerin, patent, telif ve mülkiyet haklarına saygılı davranacak; sahte ürün satışı yapmayacak; yazılımların lisansız ve korsan ticaretine karşı çıkacaktır.

10-Haksız rekabet sayılan ticari faaliyet içinde olmayacak, ürün ve hizmet sunumunda tekel yaratıcı davranışlardan kaçınacak, ticari avantaj ve üstünlüklerini meslektaşlarının ve müşterilerinin aleyhine kullanmayacaktır.

11-Tüketici haklarına saygılı davranacak, garanti ve satış sonrası hizmet konularında müşteri mağduriyeti oluşturmayacaktır.

12-Çalışanlarının mesleki gelişimine katkıda bulunacak, onları bu konuda özendirecek; çalışanın sektörel, toplumsal ve kişisel sorumluluklarını yerine getirirken temel ahlak kurallarına uygun davranmalarını sağlayacaktır

 

UFUK İLASLAN